ДОЗАТОРНИ ПОМПИ

Два варианта:

– константен поток с датчик за ниво – VMSCL

– мултифункционлна с дигитално управление- VMSMF.

Мултифункционалния вариант на тази помпа дава възможност за избор и програмиране на разлчини режими – константен поток, импулсно управление с делител и мултипликатор, токов и напреженов вход за управление. С датчик за ниво на реагента.

Дозаторните помпи, които предлагаме, са предназначени за прецизно вливане на химически реагенти за дезинфекция на плувни басейни. Възможно е да бъдат използвани и в други процеси, където това е необходимо. Помпите са напълно окомплектовани с:

смукателен филтър и клапан
смукателен и нагнетателен шлаух
впръскваща дюза с клапан
датчик за край на реагента в резервоара
Честотата на впръскванията може да се регулира електронно безстепенно в диапазона 1-150 удара/минута. Освен това има възможност за регулиране на капацитета на всяко впръскване в диапазона 10-100%. С помощта на тези две регулировки може да се постигне изключително точно дозиране на химичния агент.

Помпите могат да работят самостоятелно (ръчно управление) или да бъдат управлявани от електронни регулатори.

Произвeдени в Италия.