ПОМПА TIFON

Помпа, специализирана за средни по големина плувни басейни – както домашни, така и обществени. Осигурява дебити до 35 m3/h. При необходимост от по-големи дебити могат да се използват няколко помпи, свързани паралелно. Помпата е здрава, надеждна, лесна за монтаж и поддръжка. Има вграден в корпуса предфилтър за задържане на груби частици, който се вади и почиства лесно. Устойчива на хлорирани води, киселини, основи и други агресивни среди.
Произведени в Испания